Ο Φανός της Ψυχής

    “Το φανάρι, δηλαδή, ομοιάζει με το Σώμα που περιέχει την Ψυχή. Το Φώς είναι η Ψυχή που βρίσκεται στο Σώμα, και το μέρος που έχει σύνεση και φρόνηση πρέπει να παραμένει πάντοτε ανοιχτό και διαυγές ώστε να μην κρύβεται και να μη σβήνει Ποτέ” Πλούταρχος, Αίτια Ρωμαικά 282 Β

Ορφικός Ύμνος Κεραυνίου Διός

 Κεραυνοῦ Διός ѳυμίαμα στύρακα Ζεῦ πάτερ, ὑѱίδρομον πυραυγέα κόσμον ἐλαύνων, στράπτων αἰѳερίου στεροπῆς πανυπέρτατον αἴγλην, παμμακάρων ἕδρανον ѳείαις βρονταῖσι τινάσσων, νάμασι παννεφέλοις στεροπὴν φλεγέѳουσαν ἀναίѳων, λαίλαπας, ὄμβρους, πρηστῆρας κρατερούς τε κεραυνούς, βάλλων ἐς ῥοѳίους φλογερούς, βελέεσσι καλύπτων παμφλέκτους, κρατερούς, φρικώδεας, ὀμβριμοѳύμους, πτηνὸν ὅπλον δεινόν, κλονοκάρδιον, ὀρѳοέѳειρον, αἰφνίδιον, βρονταῖον, ἀνίκητον βέλος ἁγνόν, ῥοίζου ἀπειρεσίου δινεύμασι παμφάγον ὁρμήν, ἄρρηκτον, βαρύѳυμον, ἀμαιμάκετον πρηστῆρα οὐράνιον βέλος ὀξὺ καταιβάτου αἰѳαλόεντος,…

Η Ήρα, το Λυκαυγές, το Λυκόφως, η Ηώς

Η ΗΡΑ, ΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ, ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ, Η ΗΩΣ Η Ήρα ἀπὸ φυσικῆς πλευρᾶς προσωποποιεῖ τὴν γήινη ἀτμόσφαιρα, τὶς ἰδιότητές της καὶ τὰ φαινόμενα ποὺ παρουσιάζει. Γι’ αὐτὸ ἔχει τὴν μορφὴ τοῦ ἀέρα (ἠερόμορφος) καὶ εἶναι ντυμένη μὲ κυανοῦν πτυχωτὸ χιτῶνα. ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΗΡΑΣ 16·1,8,3,5-7: – Κυανέοις κόλποισιν ἐνημένη, ἠερόμορφε… Αὐτὴ γεννᾶ τοὺς ἀνέμους, καθὼς μὲ συριγμοὺς τοῦ ἀέρος τινάζεται κατὰ τὸ ρεῦμα του, καὶ τοὺς…

Περί Φωτός

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΚΛΟΥ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΙΙ 193,21 KROLL in R 2.193.21 to in R 2.194.1 Τοσαῦτα περὶ τούτων εἴχομεν λέγειν· ἕπεται δὲ ζητεῖν͵ τί ποτέ ἐστιν τοῦτο τὸ φῶς͵ ὃ δή φησιν καθορᾶν τὰς ψυχὰς ὁ μῦθος. καὶ πρῶτον λάβωμεν͵ ἵνα πρὸς τεταγμένα ἄττα βλέποντες ποιησώμεθα τὴν περὶ αὐτοῦ ζήτησιν͵ οἷα περὶ αὐτοῦ φησιν ὁ λόγος τοῦ τεθεᾶσθαι φάσκοντος αὐτὸ φανῶς. λέγει τοίνυν σύνδεσμον μὲν…

Αθώος ή Ένοχος

  Αθώος ή Ένοχος   Άραγε πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει αυτήν την έκφραση για πάσης φύσεως δικονομικά θέματα αλλά και γενικότερα ζητήματα παραβάσεως των κανόνων. Όμως  ποια σχέση μπορεί να έχει η εν λόγω έκφραση με την Ελληνική Θεολογία  όπου και επιλέχθηκε ως φράση τίτλου του τελευταίου, μετά από αρκετό καιρό, άρθρου μας; Ποια η σχέση λοιπόν της έννοιας  του Αθώου από κάθε ποινική…

Ύμνος της Θέας Ανάγκης στον Ευριπίδη

Ένας άγνωστος ύμνος στην Θεά Ανάγκη σε χορικό στην τραγωδία Άλκηστις του Ευριπίδου (στ. 962-982) κατά την προσωπική μου άποψη πολύ διδακτικός. Η πιο γνωστή ρήση για την ανάγκη ανήκει στον Σιμωνίδη τον Κείο (556 π.Χ.-469 π.Χ.) ο οποίος ήταν Έλληνας λυρικός ποιητής, η δύναμη της ανάγκης ξεπερνά ακόμη και την θέληση των ίδιων των θεών (ἀνάγκᾳ δ᾿ οὐδὲ θεοὶ μάχονται, Σιμωνίδης 139) και μεταφράζεται…

Ο Ελληνικός Παράδεισος

  Πιστεύεται από πολλούς ότι η λέξη παράδεισος αναφέρεται ως θεολογικό θέσμιο του χριστιανικού  μονοθεϊστικού μορφώματος. Με την παρούσα ανάρτηση θα αποδείξουμε ότι η έκφραση αυτή ανήκει στην ελληνική θρησκεία και φυσικά χρησιμοποιήθηκε μετέπειτα στα κείμενα των χριστιανών. Ας μη ξεχνάμε ότι τα κείμενά τους αναγκαστικά γράφτηκαν στην πιο διαδεδομένη γλώσσα της εποχής, την ελληνική. Το κάτωθεν κείμενο αποτελεί μία εύγλωττη πράγματι επιγραφή  που βρέθηκε…

Επιγραφές περί των Αδωνίων Εορτών στον Ελλαδικό Χώρο

IG II² 1261 Attica [ι]ετέλεσεν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ κ[αὶ] [τ]ὴν πομπὴν τῶν Ἀδωνίων ἔπεμ[ψε] [κ]ατὰ τὰ πάτρια· τύχει ἀγαθῆ[ι δ]- ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““` ASAA 22 (1939/40) 147,1 Rhodes and S. Dodecanese (IG XII,1) : Rhodos τὸ κοινὸν̣ [τ]ῶν ἐρ̣α̣νιστᾶ[ν] τῶ̣ν̣ Ἀδωνιαζόντων ἐτίμασε Σω̣σικλῆ Σώσ̣ου Κρ̣ῆτα εὐεργε- καὶ ἀσύμβολον καὶ στεφανοῦσ̣- σθαι στεφανοῦσθαι καθ’ ἕκαστα Ἀδώνια θ̣αλλοῦ στεφάνωι καὶ ἀνακαρύσσεσθαι. τὸν καὶ ἀσύμβολον καὶ σ̣τεφανοῦσθαι   ………………………………………………………………………… Cyprus ([IG XV]) I.Kourion…

Άδωνις, Ο Αρχηγέτης της Τρίτης Δημιουργίας

ΑΔΩΝΗ ΠΑΝΙΣΧΥΡΕ ΕΓΚΌΣΜΙΕ ΔΙΟΝΥΣΕ ΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΤΙΟΥΜΕΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΑΡΧΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΕΝΩ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ,   ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΛΩΝ,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ  Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Ο ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΤΗΝ ΥΓΡΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΑΔΩΝΗ !    ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ ΤΗΣ ΥΠΟΣΕΛΗΝΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΣΕΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΔΙΑΠΝΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΣΕΠΤΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΟΜΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΕΞΑΡΣΕΩΣ ΚΑΤΑ…

Ύμνος Εγκοσμίου Διονύσου-Αδώνιδος

 Ἀδώνιδος ѳυμίαμα ἀρώματα   Κλῦѳί μου εὐχομένου, πολυώνυμε, δαῖμον ἄριστε, ἁβροκόμη, φιλέρημε, βρύων ὠιδαῖσι ποѳειναῖς, Εὐβουλεῦ, πολύμορφε, τροφεῦ πάντων ἀρίδηλε, κούρη καὶ κόρε, σὺ πᾶσιν ѳάλος αἰέν, Ἄδωνι, σβεννύμενε λάμπων τε καλαῖς ἐν κυκλάσιν ὥραις, αὐξιѳαλής, δίκερως, πολυήρατε, δακρυότιμε, ἀγλαόμορφε, κυναγεσίοις χαίρων, βαѳυχαῖτα, ἱμερόνους, Κύπριδος γλυκερὸν ѳάλος, ἔρνος Ἔρωτος, Φερσεφόνης ἐρασιπλοκάμου λέκτροισι λοχευѳείς, ὃς ποτὲ μὲν ναίεις ὑπὸ Τάρταρον ἠερόεντα, ἠδὲ πάλιν πρὸς Ὄλυμπον ἄγεις…