Κισσός και Άμπελος

Ο μύθος διηγείται ότι ο κισσός εμφανίσθηκε με την γέννηση Διονύσου για να προστατεύσει τον μικρο Θεό από της φλόγες που κατέκαυσαν την μητέρα του(Ευρ.Φοιν.651). Λέγεται ότι κάλυπτε ολόκληρο τον οίκο του Κάδμου και ανέστειλε τις δονήσεις του σεισμού που συνόδευαν τους κεραυνούς(Ορφ.υμνος.47).Γι’αυτό οι Θηβαίοι θεωρούσαν ιερό για τον Θεό έναν περιτριγυρισμένο από κισσό κίονα,και ονόμαζαν μάλιστα τον ίδιο <περιελισσόμενο στους κίονες> (Διόνυσος Περικιόνιος.σχολ.εις Ευρ.φοιν.651).…

Διόνυσος-Κισσός

Συνεχίζοντας τον μύθο της γεννήσεως του Διονύσου, ο τελευταίος μόλις εγεννήθη παρεδόθη από τον Ερμή εις τα νύμφας της Νύσης – ενός όρους με αναρίθμητες πηγές και πυκνά δάση – όπου η Θεά Γαία προστάτευσε το έμβρυο καλύπτοντα το με σκιερά φύλα κισσού . Εκεί εμεγάλωσε ο Διόνυσος τροφοί του δε (σύμφωνα με τον Φερεκύδη) υπήρξαν οι νύμφες της Δωδώνης Υάδες – βροχεραί νύμφαι –…

Ο Θεός Διόνυσος -Γέννησις

            Ο ΘΕΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ         Ο Διόνυσος ή Βάκχος είναι ο Θεός της δημιουργού δυνάμεως η οποία γονιμοποιεί την φύσιν υπό την επίδρασιν της λατρείας του οποίου το ελληνικόν πνεύμα υπήρξε γονιμότατον εις παραγωγήν πνευματικών και καλλιτεχνικών προϊόντων.          Η παράδοσις μέσα από την στενόμυαλη ερμηνεία των διαφόρων “ειδικών” θέλει τον Διόνυσο σχετικά άγνωστον τον πρώτον Θεόν. Θεόν ο οποίος κατεξιώθη της  θεότητος παρά των…

Ορφική Ατραπός

       Η επίταση του έντονου φιλοσοφικού  ενδιαφέροντος των ερευνητών απανταχού της γαίας, για την ορφικοπυθαγόρεια παράδοση και την εσωτερική σημαντική της, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, αιτιολογείται πολυδιαστατικά.         Διάγουμε χωροχρονικά  την φθίση του παλαιού και ταυτόχρονα την εκκίνηση του νέου  κοσμολογικού κύκλου. Το ανθρώπινο γένος θα προσανατολιστεί αναπόδραστα, για να εκφύγει του οδυνηρού τέλματος που έχει περιέλθει, σε νέους πνευματικούς φωταυγείς  ατραπούς. Η ανακάλυψη όμως…

Κήποι Αδώνιδος

Ένα από τα σημαντικότερα  αντικείμενα του αδωνιακού τελετουργικού αποτελούν οι λεγόμενοι κήποι του αδώνιδος. Ήταν μάλιστα τόσο άρρηκτα συνδεδεμένα τα αγγεία αυτά με την εν λόγω εορτή που σε πολλές κειμενικές αρχαίες πηγές η ίδια εορτή των Αδωνίων  λαμβάνει την ονομασία των αγγείων αυτών, δηλαδή “Κήποι Αδώνιδος.”Τα αγγεία αυτά ήταν κατασκευασμένα κυρίως από πηλό (όστρακα), αλλά και κάνιστρα και χύτρες ή ακόμη και οιασδήποτε μορφής…

Εγκώμια Πλάτωνος

Στην παρούσα δημοσίευση έχουμε την τιμή να γνωστοποιήσουμε μερικά μόνο από τα εγκώμια που ξένοι επιφανείς ακαδημαϊκοί συνέθεσαν για το ύψιστο αυτό ελληνικό πνεύμα τον Μέγιστο Πλάτωνα. Η συλλογή αυτή συγκροτήθηκε από τον εμβριθή μελετητή του Πλατωνισμού και Νεοπλατωνισμού Ηλία Σταματιάδη και τον ευχαριστούμε! Στον Πλάτωνα συναντιούνται και από αυτόν προέχονται όλα τα θέματα της φιλοσοφίας, φαινεται πως στον Πλάτωνα η φιλοσοφία βρίσκει το τελος…

Νύμφες- Θεολογική Ερμηνεία σε Επτά Αποσπάσματα

« Νύμφες, ονομάζουμε τις Ναϊάδες και τις δυνάμεις που προΐστανται των υδάτων, ενώ έτσι έλεγαν οι παλαιοί όλες αδιακρίτως τις ψυχές που κατεβαίνουν εν τη γενέσει. Και τούτο διότι οι παλαιοί πλησιάζουν προς το ύδωρ που έχει μέσα του θεία πνοή, όπως λέει ο Νουμήνιος, ο οποίος προσθέτει ότι για αυτό ένας προφήτης διακήρυσσε ότι πάνω στο ύδωρ κινείται θεού πνεύμα.» Πρόκλος «Εις τον Τίμαιον…

Ψυχοστασία

Με τον όρο Ψυχοστασία στην ελληνική θρησκευτική παράδοση καλείται   η διαδικασία της κρίσεως των ψυχών με μία πλάστιγγα με την οποία συμβολικά αναπαριστούσαν το ζύγισμα των πράξεων του βίου της εκάστοτε ψυχής με σκοπό την τελική της ανταμοιβή υπό την έννοια του αντιπεπονθότος. Το λήμμα Αντιπεπονθός αποτελεί στην ελληνική γλώσσα μετοχή ουδετέρου γένους Ενεργητικής Φωνής, παρακειμένου του ρήματος πάσχω και με την πρόθεση αντι-πάσχω, επισφραγίζει…

Ο Oδυσσέας ως Eικόνα Aποκατάστασης της Ψυχής.

Σε τούτο το σπήλαιο, λοιπόν, λέει ο Όμηρος, πρέπει να αποθέσει κανείς κάθε εξωτερικό απόκτημα. Γυμνός, περιβεβλημένος το σχήμα του ικέτη, βασανίζοντας το σώμα, αποβάλλοντας καθετί το περιττό και απομακρυνόμενος από τις αισθήσεις, πρέπει να σκεφτεί μαζί με την Αθηνά, καθισμένος πλάι της στη ρίζα της ελιάς, πώς θα αφανίσει όλα τα επικίνδυνα πάθη της ψυχής του. Διότι έχω τη γνώμη πως όχι τυχαία ο…

Οι Νεοπλατωνικές Σχολές

Καθένας από εμάς αισθάνεται ανυπέρβλητο δέος στο άκουσμα ενός Πλωτίνου, ενός Ιαμβλίχου ή  ενός Πρόκλου. Το μέγεθος της προσφοράς των στην φιλοσοφία, την θεολογία, τον μυστικισμό και την επιστήμη είναι τεραστία. Οι φυσιογνωμίες των Νεοπλατωνικών φιλοσόφων ανοίγουν τις πύλες του πνευματικού φωτισμού, καθιστώντας με τις διδασκαλίες των έτοιμες τις οδούς στους κοινωνούς της Σοφίας. Οι σχολές μετά των εκπροσώπων των ήσαν:  1) Η Νεοπλατωνική Σχολή…