Η Σημασία Του Θεάτρου Στην Ελληνική Θεολογία.

Παράθεση και ανάλυση αποσπάσματος : Μελιρρύτη Σεμέλη Ντίμου Οι δύο κυρίαρχοι λόγοι που παραθέτουμε το πολύ σημαντικό απόσπασμα  60  από το βιβλίο του Πρόκλου Περί των δέκα  προς την Πρόνοια Απορημάτων είναι: A) Αφενός, για να αντιληφθούμε ότι είμαστε όλοι μας απόλυτα υπεύθυνοι για τις επιλογές των βίων μας. ΑΙΤΙΑ ΕΛΟΜΕΝΟΥ ΘΕΟΣ ΑΝΑΙΤΙΟΣ (Η ευθύνη ανήκει σε εκείνον που εκλέγει ,ο Θεός είναι ανεύθυνος) μας…

Απόλλωνος Αποσυμβολιστική-Θεολογική Επίκλησις

  Κλύθι, Απόλλων, χορηγέ Νοερής Αληθείας, Γεννημένος από την Λητώ την πηγή κάθε Ζωογονικού φωτός Συ ανυψωτικέ Θεέ που με τις 9 αγλαόφωνες θυγατέρες του Διός, δωρίζεις στις ψυχές το αναγωγικό φως και καθαίρεις πάσα λυγρή κηλίδα που μας καθηλώνει στον πολύμοχθο γενεσιουργό κύκλο. Απόλλωνα, Συ, ο Υψιφαής χορηγός της εναρμόνιας ζωής εν τω συνόλω της, αλλά, και ο πάροχος όλων των εγκοσμίων Λόγων, με…