Δέηση στην Θεά Αφροδίτη

ΣΑΠΦΩ 35. – Απόσπασμα 2 Lobel-Page Δέηση στην Αφροδίτη Το απόσπασμα που ακολουθεί σώζεται χαραγμένο πάνω σε έναὄστρακον (θραύσμα πήλινου αγγείου) του 3ου αι. π.Χ. Έχει τη μορφή κλητικού ύμνου και απευθύνεται στην Αφροδίτη: η θεά καλείται να παρευρεθεί στις συγκεκριμένες τελετές που γίνονται προς τιμήν της. Το αρχικό μέρος του ποιήματος, το οποίο σε παρόμοιους ύμνους αναφερόταν συνήθως με σώρευση επιθέτων στις δικαιοδοσίες και…

Σωκρατική Διαλεκτική

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ Τον δε ερωτάν και αποκρίνεσθαι επιστάμενος ούτος εστίν; Και εκείνον που γνωρίζει να ρωτά και να απαντά ,διαφορετικά τον ονομάζεις εσύ ή διαλεκτικόν; (ΠΛ.ΚΡΑΤΥΛΟΣ 390c) Ο Ξενοφών στα απομνημονεύματα του 4,5,12, μας λέει: “Είπε δε ο Σωκράτης ότι η λέξις διαλέγεσθαι εσχηματίσθη εκ του ότι συνερχόμενοι οι άνθρωποι σκέπτονται από κοινού ξεχωρίζοντες κατά γένη τα πράγματα.” Στον Πλάτωνα η διαλεκτική έχει δύο σημασίες: α)Σημαίνει…

Θεοί και Δαίμονες

                                       ΘΕΟΙ – ΔΑΙΜΟΝΕΣ Η φύση των θεών είναι “ασχημάτιστη, αχρωμάτιστη και ανέπαφη” (ΠΛ.ΦΑΙΔΡΟΣ 247c)  δεν εκδηλώνεται σε αυτούς το διαλεκτικό έργο, αλλά στρέφεται προς την κάτω περιοχή, στον κόσμο της γένεσης. Από τους Θεούς άλλοι είναι ασώματοι και άλλοι έχουν σώματα και μάλιστα σφαιρικά. Το σφαιρικό σχήμα προσιδιάζει σ’ αυτούς που είναι στραμμένοι προς τον εαυτόν τους. Από τους δαίμονες οι αγαθοί και θεϊκοί…

Φίληβος ή Περί Ηδονής

Φ Ι Λ Η Β Ο Σ  Ή  Π Ε Ρ Ι  Η Δ Ο Ν Η Σ Στον διάλογο αυτό ο Πλάτων πραγματεύεται το θέμα αν το απόλυτο Αγαθό για τον άνθρωπο ταυτίζεται με την ηδονή ,την απόλαυση ή με τον Νου. Τα πρόσωπα του διαλόγου είναι: α) Ο Σωκράτης β) Ο ΦΙΛΗΒΟΣ ο οποίος υποστηρίζει την άποψη ότι η ηδονή είναι το υπέρτατο…