Η Σίβυλλα φθέγγεται, ο Άνθρωπος λέγει, η Φύσις κρύπτει, ο Θεός σημαίνει.

“Ο Άναξ ου το μαντείον εστί  το εν Δελφοίς, ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει” Ο Άναξ ,ο οποίος είναι κύριος του μαντείου στους Δελφούς, ούτε φανερώνει ούτε αποκρύπτει, υποδηλώνει μόνο με σημάδια.           Ηράκλειτος Ενώ η Σίβυλλα έχει φωνή και φθέγγεται, ο Άναξ που κρατεί τα κλειδιά και κινεί πάντα τις αιτίες προς το καλύτερον κατέχει τον χώρον που ασκείται η…

Τα Είδη των Αρετών

ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ Στην σημερινή ανάρτηση θα εξετάσουμε τα είδη των αρετών όπως μας τα περιγράφει ο Πορφύριος στο έργο του “Αφορμαί προς τα Νοητά” 32-33 Εκδόσεις Κάκτος. Σημειωτέον ότι η απόδοση του εν λόγω αποσπάσματος αλλά και η σειρά του, σε μερικά σημεία μόνο, δεν ακολουθεί αυστηρά το αρχαίο κείμενο και αυτό διότι επιθυμούμε  με τον τρόπο αυτόν να συλλάβει ο  αναγνώστης του άρθρου …

Τα Γένη των Σειρήνων και οι Ψυχές

Ο μέγας Πλάτων γνωρίζει τρία γένη Σειρήνων : Το Oυράνιο, το οποίο υπάγεται στη βασιλεία του Δία, το Γενεσιουργό, το οποίο βρίσκεται υπό τον Ποσειδώνα, και το Καθαρτήριο, το οποίο βρίσκεται υπό τον Άδη. Κοινό στοιχείο όλων αυτών είναι το ότι,  δια μέσου της αρμονικής κίνησης, υποτάσσουν τα πάντα στους ηγεμόνες των θεούς. Για τούτο ακριβώς και την ψυχή, όταν βρίσκεται στον ουρανό, θέλουν να…

Γέλωτας και Κλαυθμός των Θεών

Κατά την μελέτη της μυθολογίας, παρουσιάζονται οι ‘Ελληνες Θεοί  πολύ συχνά, κυρίως από ποιητές αλλά και γενικότερα σε διάφορες πηγές,  να κλαίνε και να γελούν. Για τους μελετητές όμως της Ελληνικής Θεολογίας τι μπορεί αυτές  οι καθαρώς ανθρώπινες  συναισθήματικές εκφράσεις να υποδηλώνουν σε σχέση με την ουσία και το έργο των Θεών;  Θα παραθέσουμε λοιπόν το κάτωθι απόσπασμα (Πρόκλος Εις Τας Πλάτωνος Πολιτείας ΄Απαντα 2 τ.…