Η Επίγεια Ζωή Κατά Την Βασιλεία Του Κρόνου

« Όταν κυβερνούσε ο Κρόνος δεν υπήρχαν πολιτικά συστήματα ούτε και ιδιοκτησία γυναικών και παιδιών, από την γη έβγαιναν όλοι στη ζωή χωρίς να θυμούνται τίποτα από τα προηγούμενα, όλα αυτά απουσίαζαν,  είχαν όμως άφθονους καρπούς από τα δέντρα και πολύ άλλη βλάστηση που δεν παράγονταν από την γεωργία αλλά τους έδινε η ίδια η γη από μόνη της. Ζούσαν συνήθως γυμνοί και χωρίς στρώμα…

Ο Από Μηχανής Θεός Νους

« Ο Αναξαγόρας για να ερμηνεύσει την δημιουργία του κόσμου, μεταχειρίζεται τον Νου σαν τον από μηχανής Θεό: κάθε φορά που θα δυσκολευτεί να περιγράψει ποια είναι η αιτία για την οποία ένα πράγμα υπάρχει αναγκαστικά, τότε τραβάει το μηχάνημα του θεάτρου προς την σκηνή  και εμφανίζει τον Νου » Αριστοτέλης Μετά τα φυσικά Α  4, 985

Ιάμβλιχος Περί Μυστηρίων Καταληκτήριος Λόγος

« Εύχομαι λοιπόν  στους θεούς, περαιώνοντας τους λόγους μου,  να παρέχουν και σε μένα αλλά και σε σένα την αμετάπτωτη διαφύλαξη των αληθινών νοημάτων και αείποτε αυτά να εμπνέουν την Αλήθεια των Αιωνίων και να παρέχουν την μετουσίωση  τελειοτέρων νοήσεων περί των Θεών, στους οποίους, ενυπάρχουν για εμάς  και η αέναη εκπλήρωση των αγαθών αλλά και η επικύρωση της μεταξύ μας ομονοητικής  φιλότητος. » Ιάμβλιχος Περί Μυστηρίων 294

Εγώ Υπήρξα ο Πρόκλος

«Πρόκλος δ’ ἐγὼ γενόμην Λύκιος γένος, ὃν Συριανὸς ἐνθάδ’ ἀμοιβὸν ἑῆς θρέψε διδασκαλίης· ξυνὸς δ’ ἀμφοτέρων ὃδε σώματα δέξατο τύμβος· αἲθε δὲ καὶ ψυχὰς χῶρος ἒεις λελάχοι.» (Εγώ υπήρξα ο Πρόκλος, Λύκιος το γένος, που ο Συριανός εδώ με ανέθρεψε διάδοχο της διδασκαλίας του· αυτός εδώ ο κοινός τάφος δέχθηκε και των δύο τα σώματα· είθε και τις ψυχές μας κοινός χώρος να τις λάβει.)…

Ορφικός Ύμνος Ουρανού

«Μάλλον  ο Ουρανός  που, όπως όλες τις άλλες θεότητες μαζί με τους Θεούς, θεωρώ καλό  να τον τιμώ ως τον πιο δίκαιο και να προσεύχομαι κυρίως σε αυτόν. Θα ομολογούσαμε πως είναι ο αίτιος πάντων των αγαθών για μας» Πλάτων Επινομίς 977 Οὐρανοῦ  ѳυμίαμα λίβανον  Οὐρανὲ παγγενέτωρ, κόσμου μέρος αἰὲν ἀτειρές,  πρεσβυγένεѳλ’, ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή, κόσμε πατήρ, σφαιρηδὸν ἑλισσόμενος περὶ γαῖαν, οἶκε ѳεῶν…