ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΣΕΙΡΆ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πλάτων, Απολογία Σωκράτους (Η δίκη του Σωκράτη): Πολύ σημαντικό κείμενο για την κατανόηση της “βιωματικής” λειτουργίας θεμελιωδών φιλοσοφικών εννοιών, όπως αυτή του “Γνώθι Σαυτόν”. Επίσης, ιδιαιτέρως σημαντικό έργο και για την κατανόηση της “Απορητικής Μεθόδου” του Σωκράτους. Πλάτων, Επιστολαί: Η αυτο-βιογραφία του Πλάτωνος. Πολύ σημαντικό έργο για την κατανόηση της συνολικής πορείας του Πλάτωνος, έτσι όπως ο ίδιος την αφηγείται μέσα από τις επιστολές του.…