Η Ήρα, το Λυκαυγές, το Λυκόφως, η Ηώς

Η ΗΡΑ, ΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ, ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ, Η ΗΩΣ Η Ήρα ἀπὸ φυσικῆς πλευρᾶς προσωποποιεῖ τὴν γήινη ἀτμόσφαιρα, τὶς ἰδιότητές της καὶ τὰ φαινόμενα ποὺ παρουσιάζει. Γι’ αὐτὸ ἔχει τὴν μορφὴ τοῦ ἀέρα (ἠερόμορφος) καὶ εἶναι ντυμένη μὲ κυανοῦν πτυχωτὸ χιτῶνα. ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΗΡΑΣ 16·1,8,3,5-7: – Κυανέοις κόλποισιν ἐνημένη, ἠερόμορφε… Αὐτὴ γεννᾶ τοὺς ἀνέμους, καθὼς μὲ συριγμοὺς τοῦ ἀέρος τινάζεται κατὰ τὸ ρεῦμα του, καὶ τοὺς…