Οι διαφορές Πλάτωνα και Αριστοτέλη σύμφωνα με τον φιλόσοφο Αττικό.

             Άρθρο του Ηλία  Σταματιάδη το οποίο και πρωτοδημοσιεύθηκε στο Περιοδικό Φιλοσοφείν       Ο Πλάτων ο πρώτος που περισσότερο από τον καθένα συνένωσε όλα τα μέρη της φιλοσοφίας, τα οποία έως τώρα ήσαν διαιρεμένα και σκορπισμένα σαν τα μέλη του Πενθέα, όπως είπε κάποιος, και πως έκανε τη φιλοσοφία ένα σώμα, ένα ζωντανό σύνολο. (Ευσέβιος, Ευαγγελική προπαρασκευή, Απ 1,2,2)   Για την ζωή…

Η Ψυχωφέλεια της Πλουτάρχειας Θεολογίας.

Όσο η προσωπική μας μελέτη στα περί Ελληνικής Θεολογίας κειμενικώς παραδεδομένα διευρύνεται κατά τοσούτον, η αξία που προβάλλεται εντός μας για τα κείμενα αυτά του Ιερέως των Δελφών Πλουτάρχου, μεγαλύνεται. Τα κείμενα του θεωρούνται, και ναι, είναι, φαινομενικώς τουλάχιστον, εύληπτα και  χρηστικά και γι αυτό ίσως το λόγο πολλοί  μελετητές της φιλοσοφίας τα προσπερνούν αφού προτιμούν την εξέταση των ανωτέρων, δήθεν, φιλοσοφικών πραγματειών. Γι αυτό…

Η μοίρα μου, όπως η Σελήνη

Αλλά η δική μου μοίρα πάντοτε γυρίζει σαν τον τροχό του Θεού κι αλλάζει μορφή, όπως ακριβώς το φεγγάρι έχει δύο όψεις και δε μπορεί ποτέ να έχει μία μορφή, αλλά απο το σκοτάδι έρχεται πρώτα μία νέα που ομορφαίνει τα πρόσωπα και είναι πλήρης και όταν φανεί η πιο ευγενική της μορφή πάλι εξαφανίζεται κι έρχεται ξανά στο μηδέν.