Ο Όρκος των Αργοναυτών

Όρκος Αργοναυτών (Αργοναυτικά Λιθικά στιχ.333-356)   Εγώ τότε επεξέτεινα τα χέρια μου πάνω από το κύμα της πολυθόρυβης θαλάσσης και εκφώνησα τούτα τα λόγια:   “Ω άρχοντες του Ωκεανού, Θεοί μακάριοι που διαβιείτε στα βάθη του πολυκύμαντου πόντου και στις αμμώδεις ακτές με τις θαλασσινές κροκάλες και της Τηθύος τα έσχατα ύδατα. Τον Νηρέα καλώ πρώτα, τον Πρεσβύτερο όλων μαζί με όλες τις πενήντα αξιέραστες…