Ο Oδυσσέας ως Eικόνα Aποκατάστασης της Ψυχής.

Σε τούτο το σπήλαιο, λοιπόν, λέει ο Όμηρος, πρέπει να αποθέσει κανείς κάθε εξωτερικό απόκτημα. Γυμνός, περιβεβλημένος το σχήμα του ικέτη, βασανίζοντας το σώμα, αποβάλλοντας καθετί το περιττό και απομακρυνόμενος από τις αισθήσεις, πρέπει να σκεφτεί μαζί με την Αθηνά, καθισμένος πλάι της στη ρίζα της ελιάς, πώς θα αφανίσει όλα τα επικίνδυνα πάθη της ψυχής του. Διότι έχω τη γνώμη πως όχι τυχαία ο…