Διόνυσος-Κισσός

Συνεχίζοντας τον μύθο της γεννήσεως του Διονύσου, ο τελευταίος μόλις εγεννήθη παρεδόθη από τον Ερμή εις τα νύμφας της Νύσης – ενός όρους με αναρίθμητες πηγές και πυκνά δάση – όπου η Θεά Γαία προστάτευσε το έμβρυο καλύπτοντα το με σκιερά φύλα κισσού . Εκεί εμεγάλωσε ο Διόνυσος τροφοί του δε (σύμφωνα με τον Φερεκύδη) υπήρξαν οι νύμφες της Δωδώνης Υάδες – βροχεραί νύμφαι –…

Ο Θεός Διόνυσος -Γέννησις

            Ο ΘΕΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ         Ο Διόνυσος ή Βάκχος είναι ο Θεός της δημιουργού δυνάμεως η οποία γονιμοποιεί την φύσιν υπό την επίδρασιν της λατρείας του οποίου το ελληνικόν πνεύμα υπήρξε γονιμότατον εις παραγωγήν πνευματικών και καλλιτεχνικών προϊόντων.          Η παράδοσις μέσα από την στενόμυαλη ερμηνεία των διαφόρων “ειδικών” θέλει τον Διόνυσο σχετικά άγνωστον τον πρώτον Θεόν. Θεόν ο οποίος κατεξιώθη της  θεότητος παρά των…

Ορφική Ατραπός

       Η επίταση του έντονου φιλοσοφικού  ενδιαφέροντος των ερευνητών απανταχού της γαίας, για την ορφικοπυθαγόρεια παράδοση και την εσωτερική σημαντική της, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, αιτιολογείται πολυδιαστατικά.         Διάγουμε χωροχρονικά  την φθίση του παλαιού και ταυτόχρονα την εκκίνηση του νέου  κοσμολογικού κύκλου. Το ανθρώπινο γένος θα προσανατολιστεί αναπόδραστα, για να εκφύγει του οδυνηρού τέλματος που έχει περιέλθει, σε νέους πνευματικούς φωταυγείς  ατραπούς. Η ανακάλυψη όμως…

Κήποι Αδώνιδος

Ένα από τα σημαντικότερα  αντικείμενα του αδωνιακού τελετουργικού αποτελούν οι λεγόμενοι κήποι του αδώνιδος. Ήταν μάλιστα τόσο άρρηκτα συνδεδεμένα τα αγγεία αυτά με την εν λόγω εορτή που σε πολλές κειμενικές αρχαίες πηγές η ίδια εορτή των Αδωνίων  λαμβάνει την ονομασία των αγγείων αυτών, δηλαδή “Κήποι Αδώνιδος.”Τα αγγεία αυτά ήταν κατασκευασμένα κυρίως από πηλό (όστρακα), αλλά και κάνιστρα και χύτρες ή ακόμη και οιασδήποτε μορφής…

Εγκώμια Πλάτωνος

Στην παρούσα δημοσίευση έχουμε την τιμή να γνωστοποιήσουμε μερικά μόνο από τα εγκώμια που ξένοι επιφανείς ακαδημαϊκοί συνέθεσαν για το ύψιστο αυτό ελληνικό πνεύμα τον Μέγιστο Πλάτωνα. Η συλλογή αυτή συγκροτήθηκε από τον εμβριθή μελετητή του Πλατωνισμού και Νεοπλατωνισμού Ηλία Σταματιάδη και τον ευχαριστούμε! Στον Πλάτωνα συναντιούνται και από αυτόν προέχονται όλα τα θέματα της φιλοσοφίας, φαινεται πως στον Πλάτωνα η φιλοσοφία βρίσκει το τελος…