Οι Διονυσιακοί Μύστες Στον Κάτω Κόσμο

Ο Διόνυσος λυτρώνει τον μύστη του ενόψει του Θανάτου. \ Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι που ο Θεός Διόνυσος λυτρώνει. Στο Ορφικό έλασμα της Πελλάνας λέγεται στον μύστη που κατευθύνεται προς τον Κάτω Κόσμο πως έχει τον διονυσιακό οίνο για ευλογημένη ευδαίμων τιμή, η λέξη ευδαίμων εκφράζει την επερχερχόμενη δια της μυήσεως αιώνια ευτυχία του ίδιου του μύστη. Ο οίνος καταναλώνεται κατά τη μυστηριακή λατρεία και…

Ο Μέγιστος Καρπός Ευσεβείας

οὗτος γὰρ μέγιστος καρπὸς εὐσεβείας τιμᾶν τὸ θεῖον κατὰ τὰ πάτρια, οὐχ ὡς ἐκείνου προσδεομένου, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἐκείνου εὐλαβεστάτης καὶ μακαρίας σεμνότητος εἰς τὸ σέβας αὐτοῦ ἐκκαλούμενον. βωμοὶ δὲ θεοῦ ἱερουργούμενοι μὲν οὐδὲν βλάπτουσιν, ἀμελούμενοι δὲ οὐδὲν ὠφελοῦσιν. (Πορφύριος, Προς Μαρκέλλαν) Αυτός είναι ο μεγαλύτερος καρπός της ευσέβειας, να τιμάς το θείο κατά τα πάτρια, όχι με την σκέψη ότι εκείνο έχει κάτι ανάγκη,…