Κλύθι, Απόλλων, χορηγέ Νοερής Αληθείας,

Γεννημένος από την Λητώ την πηγή κάθε Ζωογονικού φωτός

Συ ανυψωτικέ Θεέ που με τις 9 αγλαόφωνες θυγατέρες του Διός, δωρίζεις στις ψυχές το αναγωγικό φως και καθαίρεις πάσα λυγρή κηλίδα που μας καθηλώνει στον πολύμοχθο γενεσιουργό κύκλο.

Απόλλωνα, Συ, ο Υψιφαής χορηγός της εναρμόνιας ζωής εν τω συνόλω της, αλλά, και ο πάροχος όλων των εγκοσμίων Λόγων, με τους οποίους “ἀλύτως συνδέδεται τὸ πᾶν”

Κεκλύθι Φωτοδότη Βασιλέα που συντελείς της ενώσεως του πλήθους σε μία Μονάδα.

(Ο αποσυμβολισμός αποτελεί σύνθεσις αποσπασμάτων Ελληνικής Θεολογίας βασισμένος αποκλειστικώς σε αντικειμενική –κειμενική πραγματικότητα. )

 

 

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ : ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΓΕΑΣ

Share