Δεν υπάρχουν χάσματα ή κενά στο σύμπαν, αφού κάθε οντότητα δεν επιτελεί μόνο το δικό της έργο, αλλά λειτουργεί και ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της προηγούμενης και της επόμενης. Ο Έλλην θρησκευτής θεωρεί το σύμπαν ως ολότητα που χαρακτηρίζεται από απεραντοσύνη καθόσον περιλαμβάνει όλα τα όντα που υπάρχουν, αλλά και όσα ενδέχεται να υπάρξουν και συνοχή, μιας και βασική αρχή της Ελληνικής θρησκείας είναι η αρχή της συνεχείας ή των ενδιαμέσων όρων.

Χάρη σ’ αυτήν, επιτυγχάνεται η διασφάλιση δύο αντιλήψεων: πρώτον, ότι Θεοί, Οι Ήρωες, Οι Δαίμονες και άνθρωποι , δεν χωρίζονται από ένα αγεφύρωτο χάσμα, αλλά σαν μια αδιάσπαστη και ατελείωτη αλυσίδα συνδέονται μεταξύ των κατά τρόπο συνεχή και αδιάσπαστο.

Δεύτερον, τα πάντα αποτελούνται από το ίδιο “υλικό “, το “υλικό ” του αρχέγονου Χάους. • Εκτός όμως από την αρχή της συνεχείας, μια άλλη βασική αρχή της Ελληνικής θρησκείας είναι η κοσμική συμπάθεια. Σύμφωνα με αυτήν, αφού το σύμπαν αποτελεί μια ολότητα και διέπεται από ενότητα, υφίσταται ανταπόκριση, συσχέτιση κι ενότητα μεταξύ των τμημάτων του. Δηλαδή, τα μέρη του σύμπαντος συνδέονται μεταξύ τους, το κάθε τμήμα καθρεφτίζεται μέσα στο άλλο, το ένα βρίσκεται μέσα στο άλλο.

Κατά τον Πλωτίνο, κάθε ον είναι από τη μια πλευρά ο εαυτός του, από την άλλη όμως είναι δυνάμει και κάθε άλλη οντότητα. Ανάλογα με τη φύση της, μια οντότητα συμπεριλαμβάνει ολόκληρη τη πραγματικότητα προσαρμοσμένη στη δική της μοναδική υπόσταση.

Η αρχή της αντιστοιχίας έχει διπλό ρόλο: λειτουργεί κάθετα και οριζόντια μέσα στο σύμπαν. Η κάθετη διαβάθμιση του σύμπαντος είναι η κατηγοριοποίησή του από το ανώτερο προς το κατώτερο σε τρεις υποστάσεις (το Εν, το Νου και τη Ψυχή) που καταλήγουν στον αισθητό κόσμο. Επιπροσθέτως, η αρχή της αντιστοιχίας λειτουργεί και οριζοντίως. Δηλαδή σε κάθε τμήμα μιας υπόστασης και σε κάθε τμήμα του αισθητού κόσμου αντανακλάται αντιστοίχως ολόκληρη η υπόσταση κι ολόκληρος ο αισθητός κόσμος, αντικατοπτρίζοντας το όλο της πραγματικότητας, μιας και αυτή βρίσκεται και σε κάθε ένα από τα επίπεδα της.

Βάσει αυτής της αρχής, ο υλικός κόσμος είναι συγχρόνως και αντανάκλαση των αθέατων δυνάμεων Των Θεών: Ζώα, πετρώματα και τα διάφορα υλικά αντικείμενα είναι δυνατόν να εκφράζουν, σύμφωνα με την αρχή της αντιστοιχίας, υπερβατικές δυνάμεις. Αυτό το διασφαλίζει η αδιάκοπη ροή επικοινωνίας μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των όντων !

Οι αρχές της Ε.Θ είναι σε πλήρη συνάφεια και συμφωνία με την σύγχρονη επιστήμη .

Κέων Λ. Ε Φυσικός Μsc.

Share