Ο Από Μηχανής Θεός Νους

« Ο Αναξαγόρας για να ερμηνεύσει την δημιουργία του κόσμου, μεταχειρίζεται τον Νου σαν τον από μηχανής Θεό: κάθε φορά που θα δυσκολευτεί να περιγράψει ποια είναι η αιτία για την οποία ένα πράγμα υπάρχει αναγκαστικά, τότε τραβάει το μηχάνημα του θεάτρου προς την σκηνή  και εμφανίζει τον Νου » Αριστοτέλης Μετά τα φυσικά Α  4, 985