Η Ψυχωφέλεια της Πλουτάρχειας Θεολογίας.

Όσο η προσωπική μας μελέτη στα περί Ελληνικής Θεολογίας κειμενικώς παραδεδομένα διευρύνεται κατά τοσούτον, η αξία που προβάλλεται εντός μας για τα κείμενα αυτά του Ιερέως των Δελφών Πλουτάρχου, μεγαλύνεται. Τα κείμενα του θεωρούνται, και ναι, είναι, φαινομενικώς τουλάχιστον, εύληπτα και  χρηστικά και γι αυτό ίσως το λόγο πολλοί  μελετητές της φιλοσοφίας τα προσπερνούν αφού προτιμούν την εξέταση των ανωτέρων, δήθεν, φιλοσοφικών πραγματειών. Γι αυτό…

Η μοίρα μου, όπως η Σελήνη

Αλλά η δική μου μοίρα πάντοτε γυρίζει σαν τον τροχό του Θεού κι αλλάζει μορφή, όπως ακριβώς το φεγγάρι έχει δύο όψεις και δε μπορεί ποτέ να έχει μία μορφή, αλλά απο το σκοτάδι έρχεται πρώτα μία νέα που ομορφαίνει τα πρόσωπα και είναι πλήρης και όταν φανεί η πιο ευγενική της μορφή πάλι εξαφανίζεται κι έρχεται ξανά στο μηδέν.

Ο Πλάτων στην Παλατινή Ανθολογία

  Το λεγόμενο Επίγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό ποιητικό είδος που χαρακτηρίζεται από συντομία και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην αρχαία εποχή, συχνά με σκοπό τη χάραξή του σε ορισμένο μνημείο. Πιο συγκεκριμένα η Παλατινή Ανθολογία (Anthologia Palatina)  αποτελεί μια συλλογή αρχαίων κυρίως αλλά και βυζαντινών ελληνικών επιγραμμάτων της περιόδου από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 600 μ.Χ., που βρέθηκε σε χειρόγραφο το 1606 το οποίο συντάχθηκε…

Ο Φανός της Ψυχής

    “Το φανάρι, δηλαδή, ομοιάζει με το Σώμα που περιέχει την Ψυχή. Το Φώς είναι η Ψυχή που βρίσκεται στο Σώμα, και το μέρος που έχει σύνεση και φρόνηση πρέπει να παραμένει πάντοτε ανοιχτό και διαυγές ώστε να μην κρύβεται και να μη σβήνει Ποτέ” Πλούταρχος, Αίτια Ρωμαικά 282 Β

Ορφικός Ύμνος Κεραυνίου Διός

 Κεραυνοῦ Διός ѳυμίαμα στύρακα Ζεῦ πάτερ, ὑѱίδρομον πυραυγέα κόσμον ἐλαύνων, στράπτων αἰѳερίου στεροπῆς πανυπέρτατον αἴγλην, παμμακάρων ἕδρανον ѳείαις βρονταῖσι τινάσσων, νάμασι παννεφέλοις στεροπὴν φλεγέѳουσαν ἀναίѳων, λαίλαπας, ὄμβρους, πρηστῆρας κρατερούς τε κεραυνούς, βάλλων ἐς ῥοѳίους φλογερούς, βελέεσσι καλύπτων παμφλέκτους, κρατερούς, φρικώδεας, ὀμβριμοѳύμους, πτηνὸν ὅπλον δεινόν, κλονοκάρδιον, ὀρѳοέѳειρον, αἰφνίδιον, βρονταῖον, ἀνίκητον βέλος ἁγνόν, ῥοίζου ἀπειρεσίου δινεύμασι παμφάγον ὁρμήν, ἄρρηκτον, βαρύѳυμον, ἀμαιμάκετον πρηστῆρα οὐράνιον βέλος ὀξὺ καταιβάτου αἰѳαλόεντος,…

Η Ήρα, το Λυκαυγές, το Λυκόφως, η Ηώς

Η ΗΡΑ, ΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ, ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ, Η ΗΩΣ Η Ήρα ἀπὸ φυσικῆς πλευρᾶς προσωποποιεῖ τὴν γήινη ἀτμόσφαιρα, τὶς ἰδιότητές της καὶ τὰ φαινόμενα ποὺ παρουσιάζει. Γι’ αὐτὸ ἔχει τὴν μορφὴ τοῦ ἀέρα (ἠερόμορφος) καὶ εἶναι ντυμένη μὲ κυανοῦν πτυχωτὸ χιτῶνα. ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΗΡΑΣ 16·1,8,3,5-7: – Κυανέοις κόλποισιν ἐνημένη, ἠερόμορφε… Αὐτὴ γεννᾶ τοὺς ἀνέμους, καθὼς μὲ συριγμοὺς τοῦ ἀέρος τινάζεται κατὰ τὸ ρεῦμα του, καὶ τοὺς…

Περί Φωτός

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΚΛΟΥ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΙΙ 193,21 KROLL in R 2.193.21 to in R 2.194.1 Τοσαῦτα περὶ τούτων εἴχομεν λέγειν· ἕπεται δὲ ζητεῖν͵ τί ποτέ ἐστιν τοῦτο τὸ φῶς͵ ὃ δή φησιν καθορᾶν τὰς ψυχὰς ὁ μῦθος. καὶ πρῶτον λάβωμεν͵ ἵνα πρὸς τεταγμένα ἄττα βλέποντες ποιησώμεθα τὴν περὶ αὐτοῦ ζήτησιν͵ οἷα περὶ αὐτοῦ φησιν ὁ λόγος τοῦ τεθεᾶσθαι φάσκοντος αὐτὸ φανῶς. λέγει τοίνυν σύνδεσμον μὲν…

Αθώος ή Ένοχος

  Αθώος ή Ένοχος   Άραγε πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει αυτήν την έκφραση για πάσης φύσεως δικονομικά θέματα αλλά και γενικότερα ζητήματα παραβάσεως των κανόνων. Όμως  ποια σχέση μπορεί να έχει η εν λόγω έκφραση με την Ελληνική Θεολογία  όπου και επιλέχθηκε ως φράση τίτλου του τελευταίου, μετά από αρκετό καιρό, άρθρου μας; Ποια η σχέση λοιπόν της έννοιας  του Αθώου από κάθε ποινική…

Ύμνος της Θέας Ανάγκης στον Ευριπίδη

Ένας άγνωστος ύμνος στην Θεά Ανάγκη σε χορικό στην τραγωδία Άλκηστις του Ευριπίδου (στ. 962-982) κατά την προσωπική μου άποψη πολύ διδακτικός. Η πιο γνωστή ρήση για την ανάγκη ανήκει στον Σιμωνίδη τον Κείο (556 π.Χ.-469 π.Χ.) ο οποίος ήταν Έλληνας λυρικός ποιητής, η δύναμη της ανάγκης ξεπερνά ακόμη και την θέληση των ίδιων των θεών (ἀνάγκᾳ δ᾿ οὐδὲ θεοὶ μάχονται, Σιμωνίδης 139) και μεταφράζεται…

Ο Ελληνικός Παράδεισος

  Πιστεύεται από πολλούς ότι η λέξη παράδεισος αναφέρεται ως θεολογικό θέσμιο του χριστιανικού  μονοθεϊστικού μορφώματος. Με την παρούσα ανάρτηση θα αποδείξουμε ότι η έκφραση αυτή ανήκει στην ελληνική θρησκεία και φυσικά χρησιμοποιήθηκε μετέπειτα στα κείμενα των χριστιανών. Ας μη ξεχνάμε ότι τα κείμενά τους αναγκαστικά γράφτηκαν στην πιο διαδεδομένη γλώσσα της εποχής, την ελληνική. Το κάτωθεν κείμενο αποτελεί μία εύγλωττη πράγματι επιγραφή  που βρέθηκε…