Θα σου πω, για να μην είσαι και εσύ ασεβής, όπως οι περισσότεροι. Διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ασεβές από αυτό και τίποτα από το οποίο πρέπει να φυλάγεται καθένας περισσότερο, παρά από το να αμαρτάνει με λόγια απέναντι στους θεούς. Και δεύτερο έρχεται το να αμαρτάνει απέναντι στους θείους ανθρώπους. Πρέπει να δείχνεις μεγάλη περίσκεψη όταν πρόκειται  να κατηγορήσεις ή να επαινέσεις  κάποιον, μήπως και δεν μιλήσεις σωστά. Γι αυτό το λόγο πρέπει να μάθεις να διακρίνεις τους καλούς από τους πονηρούς ανθρώπους. Ο Θεός φέρνει την νέμεση όταν κάποιος κατηγορεί κάποιον που του ομοιάζει ή επαινεί αυτόν που συμπεριφέρεται με τρόπο αντίθετο από το δικό του. Μη νομίζεις ότι υπάρχουν ιεροί λίθοι, ξύλα, πτηνά και φίδια και όχι άνθρωποι. Αλλά το πιο ιερό από όλα αυτά είναι ο ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ο πιο μιαρός ο πονηρός.

Πλάτων, Μίνως 318e-319. Εκδόσεις Κάκτος

Share