Αλλά η δική μου μοίρα πάντοτε γυρίζει

σαν τον τροχό του Θεού κι αλλάζει μορφή,

όπως ακριβώς το φεγγάρι έχει δύο όψεις

και δε μπορεί ποτέ να έχει μία μορφή,

αλλά απο το σκοτάδι έρχεται πρώτα μία νέα

που ομορφαίνει τα πρόσωπα και είναι πλήρης

και όταν φανεί η πιο ευγενική της μορφή

πάλι εξαφανίζεται κι έρχεται ξανά στο μηδέν.

            Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Δημήτριος 45-3,
Share