« Εύχομαι λοιπόν  στους θεούς, περαιώνοντας τους λόγους μου,  να παρέχουν και σε μένα αλλά και σε σένα την αμετάπτωτη διαφύλαξη των αληθινών νοημάτων και αείποτε αυτά να εμπνέουν την Αλήθεια των Αιωνίων και να παρέχουν την μετουσίωση  τελειοτέρων νοήσεων περί των Θεών, στους οποίους, ενυπάρχουν για εμάς  και η αέναη εκπλήρωση των αγαθών αλλά και η επικύρωση της μεταξύ μας ομονοητικής  φιλότητος. »

Ιάμβλιχος Περί Μυστηρίων 294

Share