• « Νύμφες, ονομάζουμε τις Ναϊάδες και τις δυνάμεις που προΐστανται των υδάτων, ενώ έτσι έλεγαν οι παλαιοί όλες αδιακρίτως τις ψυχές που κατεβαίνουν εν τη γενέσει. Και τούτο διότι οι παλαιοί πλησιάζουν προς το ύδωρ που έχει μέσα του θεία πνοή, όπως λέει ο Νουμήνιος, ο οποίος προσθέτει ότι για αυτό ένας προφήτης διακήρυσσε ότι πάνω στο ύδωρ κινείται θεού πνεύμα

Πρόκλος «Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος, τόμος Ε’, 3.257.2 – 3.257.5

  • «Ναϊάδες Νύμφες λοιπόν είναι οι ψυχές που προχωρούν προς την γένεση. Για αυτό και τις γυναίκες που παντρεύονται τις λέμε νύμφες, υπό την έννοια ότι συζεύγνυνται στη γένεση και λούζονται με το ύδωρ από πηγές, ρυάκια ή κρήνες που κυλάνε αέναα

Πορφύριος  «Περί του εν Οδύσσεια των Νυμφών άντρου, 12.1 – 12.4»

  • «Σύμβολα των υδριάδων Νυμφών οι λίθινοι κρατήρες και οι αμφορείς. Διότι αυτά είναι σύμβολα του Διονύσου, άλλα είναι κεραμικά, δηλαδή ψημένος πηλός. Αυτά μάλιστα είναι προσφιλή προς τον Διόνυσο ένεκα του δώρου της αμπέλου παρά του θεού, μιας και ο καρπός του αμπελιού ψήνεται από την ουράνια φωτιά. Αλλά οι λίθινοι κρατήρες και οι αμφορείς είναι καταλληλότατοι ως σύμβολα για τις Νύμφες που προΐστανται των υδάτων που αναβλύζουν εκ των βράχων. Γιατί οι ψυχές που κατεβαίνουν εν τη γενέσει και τη δημιουργία των σωμάτων ποια σύμβολα θα ήταν καταλληλότερα από τούτα. Εξ ου και ο Όμηρος λέγει ότι ”ρούχα υφαίνουν θαλασσοπόρφυρα, θαύμα να τα βλέπεις”. Και πράγματι επάνω σε οστά και γύρω από οστά γίνεται η σαρκοποιία. Λέγονται δε λίθινα επειδή τα οστά των έμψυχων όντων ομοιάζουν με λίθους. Για αυτό και ο Όμηρος είπε ότι οι ιστοί είναι λίθινοι. Τα δε “ρούχα ολοπόρφυρα” εμφανώς ομοιάζουν στην εξ αιμάτων υφαινόμενη σάρκα. Διότι εξ αίματος βάφτηκαν θαλασσοπόρφυρα τα έρια και εξ αίματος ζώων βάφει και το έριον, αλλά και δια αίματος και εξ αίματος γίνεται η σαρκογονία. Και χιτώνας της ψυχής είναι το σώμα, με τον οποίο έχει ενδυθεί, πράγματι θαύμα να το βλέπεις, είτε την σύστασή του παρατηρείς είτε την σύνδεση της ψυχής με αυτό. Έτσι παρόμοια και παρά τον Ορφέα η Κόρη-Περσεφόνη που είναι η επί παντός σπειρόμενου έφορος, και έχει παραδοθεί ότι υφαίνει πέπλο, που είναι παρά των παλαιών το περίβλημα του ουρανού»

Πορφύριος  «Περί του εν Οδύσσεια των Νυμφών άντρου, 13.6 – 14.16»

  • «Οι Νύμφες είναι έφοροι θεές της παλιγγενεσίας, υπουργοί του εκ Σεμέλης Διονύσου. Για αυτό και παρά του ύδατος είναι, τουτέστιν στην γένεση επιβαίνουν. Ο Διόνυσος δε κατά την παλιγγενεσίας επάρχει σε όλο το αισθητό.»

Ερμείας «Σχόλια στον Πλατωνικό Φαίδρο, 32.1 – 14».

  • «της γενέσεως προστάτιδες είναι οι Νύμφες, εκ των οποίων άλλες κινούν την αλογία, άλλες την Φύση, άλλες τα σώματα επιτροπεύουν. Αυτές λέγονται Ναϊάδες, Αμαδρυάδες και Ορεστιάδες.

Ερμείας «Σχόλια στον Πλατωνικό Φαίδρο, 62.  11  – 13»

  • «Έφοροι της γενέσεως είναι οι Νύμφες και ο Διόνυσος»

Ερμείας «Σχόλια στον Πλατωνικό Φαίδρο, 54.  33 – 34»

  • «οι Νύμφες είναι θείες ψυχές ανώτερες των ανθρώπινων ψυχών, οι οποίες επιτροπεύουν ολόκληρη της γένεση. Αυτές είναι θεές συνεργάτες του λόγιου και δεσπότου Ερμή και δίδουν τη  δόση αυτού στον Κόσμο.

Ερμείας «Σχόλια στον Πλατωνικό Φαίδρο, 264. 1 – 3»

Share