“Το φανάρι, δηλαδή, ομοιάζει με το Σώμα που περιέχει την Ψυχή.

Το Φώς είναι η Ψυχή που βρίσκεται στο Σώμα, και το μέρος που έχει

σύνεση και φρόνηση πρέπει να παραμένει πάντοτε ανοιχτό και διαυγές

ώστε να μην κρύβεται και να μη σβήνει Ποτέ”

Πλούταρχος, Αίτια Ρωμαικά 282 Β

Share