“Ο Άναξ ου το μαντείον εστί  το εν Δελφοίς, ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει”

Ο Άναξ ,ο οποίος είναι κύριος του μαντείου στους Δελφούς, ούτε φανερώνει ούτε αποκρύπτει, υποδηλώνει μόνο με σημάδια.           Ηράκλειτος

Ενώ η Σίβυλλα έχει φωνή και φθέγγεται, ο Άναξ που κρατεί τα κλειδιά και κινεί πάντα τις αιτίες προς το καλύτερον κατέχει τον χώρον που ασκείται η μαντική επιστήμη. Τα Σιβυλλικά φθέγματα φέρουν στο χώρο τα σήματα του Άνακτος, ο οποίος δεν αποκαλύπτει τίποτε δια των λόγων, διότι μόνον ο άνθρωπος λέγει. Ο Άναξ ούτε λέγει ούτε κρύπτει  μόνο σημαίνει δηλώνει την παρουσίαν του και παρέχει νόημα. Η ερμηνεία και η μελέτη των σημείων θα δώσει στον άνθρωπο την πορείαν του γίγνεσθαι. ΄Ετσι ο άνθρωπος πορεύεται μετά του νου όταν αναγνωρίσει τα σημεία, και στην συνέχεια η ψυχή του ή θα εύρει την αλήθεια ή θα την χάσει.

Οι άνθρωποι όταν  δεν στέκονται παθητικά απέναντι στο Θείον και δεν ρίχνουν την σκιάν της δικής τους ελπίδας σε όσα ο Άναξ σημαίνει αντιλαμβάνονται εύκολα ότι το Μαντείον εκφράζει τα αφανή δια των φαινομένων και τα φαινόμενα  διά των αφανών. Και ότι ο Άναξ δεν μας δείχνει μόνον την πορείαν του εδώ βίου αλλά ολόκληρης της ψυχής, γι ‘ αυτό και οι κύκνοι του άδουν  την ύστατην στιγμήν όπως μας πληροφορεί στο Φαίδωνα 85α-β.

Η φύσις αντιθέτως προς το Θείον κρύπτεται.

Η Σίβυλλα φθέγγεται, ο άνθρωπος λέγει, η φύσις κρύπτει, ο Θεός σημαίνει.

                        Δήλι άναξ πανδερκές έχων φαεσίμβροτον όμμα,

                   χρυσοκόμα,καθαράς φήμας χρησμούς τ’αναφαίνων

                 Ω Άνακτα της Δήλου που το μάτι σου το φωτίζον τους          

                ανθρώπους,βλέπει τα πάντα,συ με την χρυσή κόμη,

               που μας δίδεις προφητικές καθαρές φωνές.

               (Ορφικός ύμνος Απόλλωνος)

 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ από το βιβλίο του Χ.ΛΑΜΠΡΙΔΗ (αποσπ.93)

Share