Οι Ιδιότητες Της Αρετής

          Η   Α Ρ Ε Τ Η  ΚΑΙ ΟΙ   Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Τ Η Σ Τα αιώνια και αναλλοίωτα πράγματα πήραν τις ονομασίες τους από τις ιδιότητες ή τις ενέργειες τους ενώ τα δημιουργημένα από την ανάγκη και την επαφή. Όποιος θέλει να μιμηθεί κάτι πρέπει να είναι καλός γνώστης δύο πραγμάτων: α) ΤΟΥ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ β)ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ…