Ο Χορός στην Ελληνική Θρησκεία μία Πρώτη Προσέγγιση

«η έγερση είναι ύψωση που πραγματοποιεί η ψυχή και αδιάφθορη ενέργεια, επιστροφή προς το θείο από την εν τη γενέσει πτώση και η βακχεία είναι ένθεη κίνηση, άφθαρτος και ακατάλυτος χορός περί το θείον, τελεσιουργός των κατεχόμενων»[1] [1] Βλ. Πρόκλος «Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος υπόμνημα, βιβλίο Β’, 1.181.23 – 1.181.27» : in R 1.181.23 ` to in R 1.181.27 Οι αρχαίοι Έλληνες από τα πρωταρχικά…