Ο Ορισμός της Ευσεβείας με βάση τον Κρατύλο του Πλάτωνος.

Συχνά μας ερωτούν για την έννοια της ευσεβείας στην Ελληνική Θρησκεία-Θεολογία. Το θέμα αυτό ασφαλώς δεν μπορεί να εξαντληθεί στην έκταση ενός άρθρου στην σελίδα μας. Δυνάμεθα όμως, σαν μία πρώτη προσέγγιση, να περιοριστούμε για το θέμα αυτό στην Πλατωνική Θεολογία και πιο συγκεκριμένα στον έργο του Κρατύλος.  Ο Πλάτων επιχειρεί να μας δώσει ο ίδιος την ορισματική της Ευσεβείας, όπου και μας λέγει λοιπόν…