Μία Συνέντευξη Με Έντεκα Απαντήσεις Ελληνικής Θεολογίας

Πριν από μερικά χρόνια οι δημιουργοί της παρούσας σελίδας κληθήκαμε να απαντήσουμε σε ένα περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας σχετικά με την φύση και την λειτουργιά των Ελλήνων Θεών. Νομίζουμε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν, στο εύρος βεβαίως καθορισμένων από το ίδιο το περιοδικό λέξεων, θα διαφωτίσουν σε σημαντικό βαθμό τους αναγνώστες της σελίδας μας. 1) Τι πιστεύετε πως ήταν οι θεοί για τους Αρχαίους Έλληνες;Δυνάμεις της…