Περί Κατανοήσεως Του Λόγου

                                                   ΛΟΓΟΣ Ο Λόγος σύμφωνα με το απλό σχετικά σύστημα του στωϊκισμού ταυτίζεται ως ένα βαθμό με την Φύση δηλώνοντας την δύναμη που δίνει μορφή στην Ύλη και στα κατώτερα όντα ως λογική. Η Ύλη είναι το υποκείμενο του λόγου καθώς διαμορφώνεται και λαμβάνει προσδιορισμό από αυτόν. Ο Λόγος ως λογική ενυπάρχει στον άνθρωπο, δίνοντας του την ικανότητα να γνωρίζει τον κόσμο που διέπεται από…