Εγκώμιο του Ελληνικού Τόπου και της Ενθεότητος των Ελλήνων εις την Επινομίδα του Πλάτωνος

    ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Πλάτων, Επινομίς 987e-988b «Θα πρέπει, βεβαίως, κάθε Έλληνας να διανοηθεί τούτο το ότι έχουμε έναν τόπο ανάμεσα σε όλους που μας οδηγεί με σχεδόν  άριστο τρόπο εις την αρετήν.  Επίσης, είναι πρέπον, να επαινέσουμε την αξία αυτού του τόπου αφού βρίσκεται ανάμεσα στον χειμώνα και τον καύσωνα.» Βεβαίως και υπάρχει άμεση συσχέτιση εμφανίσεως υψηλής διανοητικότητος πολιτισμού και ευκράτου κλίματος. Αρκεί…

Συνοπτική Φιλοσοφική  Αποδελτίωση Tου Πλατωνικού Αλκιβιάδη  

Ένας από τους καλύτερους αλλά και βασικότερους διαλόγους του Πλάτωνος είναι αυτός που αναφέρεται στον Αλκιβιάδη. Χρησιμοποιώντας άψογα την επαγωγικήν μέθοδον  την γνωστήν και  ως μαιευτικήν φέρνει τον φιλόδοξον Αλκιβιάδη σε τέτοιο σημείον ώστε να μην μπορεί να αποδείξει την γνώμην του ως αληθή αλλά συνεχώς να μεταβάλλεται να αλλάσει γνώμην και στο τέλος να αποδεικνύεται περίτρανα η άγνοιά του.  Του αποδεικνύει ότι  ούτε το…

Πάντων χρημάτων μέτρον, ΘΕΟΣ

           ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ                Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος ;   Πολλοί ενασχολούμενοι, επιφανειακώς βεβαίως, με την πλατωνική φιλοσοφία χρεώνουν  ως αμιγώς πλατωνική θέση την γνωστή ρήση του Πρωταγόρου «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος» Πλάτων Θεαίτητος (152a), το ότι, «για όλα τα πράγματα μέτρον (κριτήριον) αποτελεί ο άνθρωπος». Οι περισσότεροι δηλαδή, εσφαλμένως, ισχυρίζονται ότι αυτή…

Ο Έμψυχος Ήλιος

 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ενώ η ύπαρξη και η λειτουργία της οντογονικής(ανθρώπινης) ψυχής έχει αναλυθεί σε πάμπολλα κείμενα της Ελληνικής Θεολογίας, όμως, έχουμε διακρίνει το ότι πολλοί, είτε δεν αποδέχονται την έμψυχη λειτουργία των ουρανίων σωμάτων είτε την αγνοούν παντελώς,  και περιπαικτικά θα λέγαμε αμαρτάνουν σφόδρα  σε  αυτό σημαντικό  ζήτημα. Φυσικά με το άκουσμα του όρου αμαρτία θα νομίζουν κάποιοι  ότι χρησιμοποιούμε όρους χριστιανικής πίστεως, ουδόλως,…

Ο Ορισμός της Ευσεβείας με βάση τον Κρατύλο του Πλάτωνος.

Συχνά μας ερωτούν για την έννοια της ευσεβείας στην Ελληνική Θρησκεία-Θεολογία. Το θέμα αυτό ασφαλώς δεν μπορεί να εξαντληθεί στην έκταση ενός άρθρου στην σελίδα μας. Δυνάμεθα όμως, σαν μία πρώτη προσέγγιση, να περιοριστούμε για το θέμα αυτό στην Πλατωνική Θεολογία και πιο συγκεκριμένα στον έργο του Κρατύλος.  Ο Πλάτων επιχειρεί να μας δώσει ο ίδιος την ορισματική της Ευσεβείας, όπου και μας λέγει λοιπόν…

Μύθος και Τελετουργία στην Ελληνική Θεολογία

«Διότι εκείνο που μας ανοίγει το δρόμο προς την αλήθεια είναι ακριβώς το απίθανο στοιχείο που υπάρχει στους μύθους. Όσο δηλαδή πιο παράδοξος και απίθανος είναι ο μύθος, τόσο περισσότερο δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι λέει, αλλά να ερευνήσουμε όσα υπονοεί.» Ιουλιανός, στο « Προς Ηράκλειον κυνικόν, 12.9»   Σε κάθε θρησκευτική έκφανση της Ελληνικής Θρησκείας το μυθολογικό υπόβαθρο είναι αρρήκτως συνυφασμένο με τον τελετουργικό λόγο-θρησκευτική…