Συνοπτική Βιογραφία Του Νεοπλατωνικού Πλωτίνου

                                      Πλωτίνος                                                         “Αυτός είναι ο βίος των θεών και μακάριων ανθρώπων, απελευθέρωση από τα πράγματα του κόσμου τούτου, ζωή που δεν βρίσκει ηδονή στα επίγεια, φυγή του μοναχικού στο μοναχικό”   (Πλωτίνος Εννεαδα  VI ,9,11,48)     Ο…