Ο Άνθρωπος Ένα Ουράνιον Νοητικόν Φυτόν.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ Ο Άνθρωπος Ένα Ουράνιον Νοητικόν Φυτόν. Κατά την μελέτη του σπουδαίου Θεολογικού έργου του Πλουτάρχου και πιο συγκεκριμένα στο Περί του μη  χραν έμμετρα την Πυθίαν στο 400b εδάφιο διαβάσαμε να ισχυρίζεται ο Ιερέας των Δελφών ότι «Ο Πλάτων, βέβαια, ονόμασε και τον άνθρωπο ακόμα ουράνιο φυτό που σαν από ρίζα ορθώνει προς τα πάνω την κεφαλήν του». Εύλογα, βεβαίως, μας δημιουργήθηκε…