Πάντων χρημάτων μέτρον, ΘΕΟΣ

           ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ                Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος ;   Πολλοί ενασχολούμενοι, επιφανειακώς βεβαίως, με την πλατωνική φιλοσοφία χρεώνουν  ως αμιγώς πλατωνική θέση την γνωστή ρήση του Πρωταγόρου «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος» Πλάτων Θεαίτητος (152a), το ότι, «για όλα τα πράγματα μέτρον (κριτήριον) αποτελεί ο άνθρωπος». Οι περισσότεροι δηλαδή, εσφαλμένως, ισχυρίζονται ότι αυτή…