«Η φιλοσοφία είναι κάθαρση και τελείωση της ανθρώπινης ζωής. Κάθαρση από την

υλική αλογία και του θνητού σώματος τελείωση ως ανάκτηση της κατάλληλης

ευδαιμονίας  η οποία  και οδηγεί στην ομοίωση με το θείο

Ιεροκλής εις υπόμνημα στα χρυσά Έπη του Πυθαγόρα 1.1 – 2.1 

Share