Ἀδώνιδος ѳυμίαμα ἀρώματα

 

Κλῦѳί μου εὐχομένου, πολυώνυμε, δαῖμον ἄριστε,

ἁβροκόμη, φιλέρημε, βρύων ὠιδαῖσι ποѳειναῖς,

Εὐβουλεῦ, πολύμορφε, τροφεῦ πάντων ἀρίδηλε,

κούρη καὶ κόρε, σὺ πᾶσιν ѳάλος αἰέν, Ἄδωνι,

σβεννύμενε λάμπων τε καλαῖς ἐν κυκλάσιν ὥραις,

αὐξιѳαλής, δίκερως, πολυήρατε, δακρυότιμε,

ἀγλαόμορφε, κυναγεσίοις χαίρων, βαѳυχαῖτα,

ἱμερόνους, Κύπριδος γλυκερὸν ѳάλος, ἔρνος Ἔρωτος,

Φερσεφόνης ἐρασιπλοκάμου λέκτροισι λοχευѳείς,

ὃς ποτὲ μὲν ναίεις ὑπὸ Τάρταρον ἠερόεντα,

ἠδὲ πάλιν πρὸς Ὄλυμπον ἄγεις δέμας ὡριόκαρπον·

ἐλѳέ, μάκαρ, μύσταισι φέρων καρποὺς ἀπὸ γαίης.

…………………………………………………………………………………………

Άκουσε την προσευχή μου, ώ ένδοξε, άριστε θεέ,

με την κομψήν κόμην φίλε της ερημιάς ( της μοναξιάς ),

πού είσαι γεμάτος από περιπόθητους καρπούς ,

ώ Ευβουλέα με τις πολλές μορφές, φανερέ ανατροφέα των πάντων,

πού είσαι κόρη και παιδί ( θηλυκός και αρσενικός ) ώ Άδωνι εις όλα είσαι πάντοτε το ωραίον βλαστάρι,

σβήνεις και λάμπεις σε ωραίες κυκλικές εποχές βοηθείς εις την αύξησιν των καρπών,

έχεις δύο κέρατα, είσαι πολυέραστος ( πολύ αγαπητός ), σε τιμούν με δάκρυα ,

έχεις μορφήν πού λάμπει, χαίρεσαι το κυνήγι , έχεις πυκνά και μακρά μαλλιά ( κόμην ) έχεις αξιέραστη ψυχή,

είσαι το γλυκύ τέκνον της Κύπριδος, βλαστάρι του έρωτος και γεννήθηκες στα κρεβάτια της Περσεφόνης

με τα όμορφα μαλλιά συ άλλοτε μεν κατοικείς κάτω από τον σκοτεινόν Τάρταρον και άλλοτε αντιθέτως οδηγείς το σώμα σου όταν ωρίμαση στον καιρό του προς τον Όλυμπον.

Έλα ώ μακάριε, και φέρε εις τους μύστας καρπούς από την γήν

 

«τόν δ᾽Ἄδωνιν  οχ τερον λλά Διόνυσον εναι νομίζουσιν»

(Πλούταρχος, 50-120, Συμποσιακά Προβλήματα, 671β,8)

Share

One thought on “Ύμνος Εγκοσμίου Διονύσου-Αδώνιδος”

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.