Ένας άγνωστος ύμνος στην Θεά Ανάγκη σε χορικό στην τραγωδία Άλκηστις του Ευριπίδου (στ. 962-982) κατά την προσωπική μου άποψη πολύ διδακτικός. Η πιο γνωστή ρήση για την ανάγκη ανήκει στον Σιμωνίδη τον Κείο (556 π.Χ.-469 π.Χ.) ο οποίος ήταν Έλληνας λυρικός ποιητής, η δύναμη της ανάγκης ξεπερνά ακόμη και την θέληση των ίδιων των θεών (ἀνάγκᾳ δ᾿ οὐδὲ θεοὶ μάχονται, Σιμωνίδης 139) και μεταφράζεται ως εξής: «Στην ανάγκη ακόμα και οι θεοί υποχωρούν».

Άλκηστις Ευριπίδου στ. 962-982

 

 

Αν και εγώ μελέτησα πλείστα από τα ιερά  βιβλία των μουσών

 και με ζητήματα θεολογικά υψηλόνοα ενασχολήθηκα

δεν αντιλήφθηκα τίποτα  ισχυρότερο από την Ανάγκη,

ούτε κάποιο δεινότερο φάρμακο βρήκα,

ακόμη  και στις ορφικές ξύλινες  πινακίδες

τις οποίες και υπαγόρευσε δια να καταγραφούν η φωνή του Ορφέως

ούτε επίσης και εξ όσων φαρμάκων εδίδαξε ο Φοίβος εις τους Ασκληπιάδες,

ως αντίδοτο στους πολύπαθους θνητούς, κάτι ανώτερο δεν βρήκα από αυτήν την Θεά.

Μονάχα σε αυτήν την Θεά δεν δύναται να έρθει κανείς εις τους βωμούς της και ούτε

στο ξόανο της μπορεί  κάποιος να προσέλθει  αφού δεν πείθεται από τις θυσίες των λατρευτών της.

Είθε Πότνια Θεά  να μην επέλθεις  και εις εμέ  δυσμενώς εις την ζωή μου περισσότερο από ότι προηγουμένως.

Ακόμη και  ο ίδιος ο Ζευς ότι  αποφασίσει, με την δική σου συγκατάθεση το συντελεί.

Συ είσαι που  και τους χάλυβες δαμάζεις

αλλά και δια της βίας ακόμη και το σίδερο υποτάσσεται από εσένα

και δεν υπάρχει  κανένας οίκτος εις το αιφνίδιον θέλημά σου

Απόδοσις : Παρμενίδης Ιω. Μπουσίου

 

 

Share