ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Όλα αυτά, λοιπόν, σημαίνουν κάτι διαφορετικό· Ο μεν Μινώταυρος δηλώνει τα θηριώδη πάθη

που βρίσκονται μέσα μας, ο δε μίτος κάποια διεγερμένη θεία δύναμη και ο λαβύρινθος τον

στρεβλό και πολυσύνθετο χαρακτήρα τοῦ βίου.

ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΣ Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ (Εις Γοργ., 44. 5. 12-15)

Share