Ο Πλάτων στην Παλατινή Ανθολογία

  Το λεγόμενο Επίγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό ποιητικό είδος που χαρακτηρίζεται από συντομία και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην αρχαία εποχή, συχνά με σκοπό τη χάραξή του σε ορισμένο μνημείο. Πιο συγκεκριμένα η Παλατινή Ανθολογία (Anthologia Palatina)  αποτελεί μια συλλογή αρχαίων κυρίως αλλά και βυζαντινών ελληνικών επιγραμμάτων της περιόδου από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 600 μ.Χ., που βρέθηκε σε χειρόγραφο το 1606 το οποίο συντάχθηκε…