Αθώος ή Ένοχος

  Αθώος ή Ένοχος   Άραγε πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει αυτήν την έκφραση για πάσης φύσεως δικονομικά θέματα αλλά και γενικότερα ζητήματα παραβάσεως των κανόνων. Όμως  ποια σχέση μπορεί να έχει η εν λόγω έκφραση με την Ελληνική Θεολογία  όπου και επιλέχθηκε ως φράση τίτλου του τελευταίου, μετά από αρκετό καιρό, άρθρου μας; Ποια η σχέση λοιπόν της έννοιας  του Αθώου από κάθε ποινική…

Ύμνος της Θέας Ανάγκης στον Ευριπίδη

Ένας άγνωστος ύμνος στην Θεά Ανάγκη σε χορικό στην τραγωδία Άλκηστις του Ευριπίδου (στ. 962-982) κατά την προσωπική μου άποψη πολύ διδακτικός. Η πιο γνωστή ρήση για την ανάγκη ανήκει στον Σιμωνίδη τον Κείο (556 π.Χ.-469 π.Χ.) ο οποίος ήταν Έλληνας λυρικός ποιητής, η δύναμη της ανάγκης ξεπερνά ακόμη και την θέληση των ίδιων των θεών (ἀνάγκᾳ δ᾿ οὐδὲ θεοὶ μάχονται, Σιμωνίδης 139) και μεταφράζεται…

Ο Ελληνικός Παράδεισος

  Πιστεύεται από πολλούς ότι η λέξη παράδεισος αναφέρεται ως θεολογικό θέσμιο του χριστιανικού  μονοθεϊστικού μορφώματος. Με την παρούσα ανάρτηση θα αποδείξουμε ότι η έκφραση αυτή ανήκει στην ελληνική θρησκεία και φυσικά χρησιμοποιήθηκε μετέπειτα στα κείμενα των χριστιανών. Ας μη ξεχνάμε ότι τα κείμενά τους αναγκαστικά γράφτηκαν στην πιο διαδεδομένη γλώσσα της εποχής, την ελληνική. Το κάτωθεν κείμενο αποτελεί μία εύγλωττη πράγματι επιγραφή  που βρέθηκε…

Επιγραφές περί των Αδωνίων Εορτών στον Ελλαδικό Χώρο

IG II² 1261 Attica [ι]ετέλεσεν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ κ[αὶ] [τ]ὴν πομπὴν τῶν Ἀδωνίων ἔπεμ[ψε] [κ]ατὰ τὰ πάτρια· τύχει ἀγαθῆ[ι δ]- ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““` ASAA 22 (1939/40) 147,1 Rhodes and S. Dodecanese (IG XII,1) : Rhodos τὸ κοινὸν̣ [τ]ῶν ἐρ̣α̣νιστᾶ[ν] τῶ̣ν̣ Ἀδωνιαζόντων ἐτίμασε Σω̣σικλῆ Σώσ̣ου Κρ̣ῆτα εὐεργε- καὶ ἀσύμβολον καὶ στεφανοῦσ̣- σθαι στεφανοῦσθαι καθ’ ἕκαστα Ἀδώνια θ̣αλλοῦ στεφάνωι καὶ ἀνακαρύσσεσθαι. τὸν καὶ ἀσύμβολον καὶ σ̣τεφανοῦσθαι   ………………………………………………………………………… Cyprus ([IG XV]) I.Kourion…

Άδωνις, Ο Αρχηγέτης της Τρίτης Δημιουργίας

ΑΔΩΝΗ ΠΑΝΙΣΧΥΡΕ ΕΓΚΌΣΜΙΕ ΔΙΟΝΥΣΕ ΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΤΙΟΥΜΕΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΑΡΧΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΕΝΩ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ,   ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΛΩΝ,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ  Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Ο ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΤΗΝ ΥΓΡΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΑΔΩΝΗ !    ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ ΤΗΣ ΥΠΟΣΕΛΗΝΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΣΕΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΔΙΑΠΝΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΣΕΠΤΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΟΜΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΕΞΑΡΣΕΩΣ ΚΑΤΑ…

Ύμνος Εγκοσμίου Διονύσου-Αδώνιδος

 Ἀδώνιδος ѳυμίαμα ἀρώματα   Κλῦѳί μου εὐχομένου, πολυώνυμε, δαῖμον ἄριστε, ἁβροκόμη, φιλέρημε, βρύων ὠιδαῖσι ποѳειναῖς, Εὐβουλεῦ, πολύμορφε, τροφεῦ πάντων ἀρίδηλε, κούρη καὶ κόρε, σὺ πᾶσιν ѳάλος αἰέν, Ἄδωνι, σβεννύμενε λάμπων τε καλαῖς ἐν κυκλάσιν ὥραις, αὐξιѳαλής, δίκερως, πολυήρατε, δακρυότιμε, ἀγλαόμορφε, κυναγεσίοις χαίρων, βαѳυχαῖτα, ἱμερόνους, Κύπριδος γλυκερὸν ѳάλος, ἔρνος Ἔρωτος, Φερσεφόνης ἐρασιπλοκάμου λέκτροισι λοχευѳείς, ὃς ποτὲ μὲν ναίεις ὑπὸ Τάρταρον ἠερόεντα, ἠδὲ πάλιν πρὸς Ὄλυμπον ἄγεις…

Ἐκ Διός ἀρχόμεθα

Ἐκ ΔΙΟΣ ἀρχόμεθα καί πάντοτε αὐτόν ὑμνοῦμεν ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Μεσταί ἐκ τοῦ ΔΙΟΣ δέ ὅλαι αἱ ὁδοί καί μεσταί ὅλαι αἱ ἀγοραί. τῶν ἀνθρώπων Μεστή δέ ἡ θάλασσα καί οἱ λιμένες …!!! Διά παντός ἔχομεν τήν ἀνάγκην τοῦ ΔΙΟΣ ὅλοι ἐμεῖς διότι ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ προερχόμεθα….!!! Ὁ δέ (Ζεύς) ἐπιεικής (ἤπιος …πρᾶος) εἰς τούς ἀνθρώπους καλήν ὑπόσχεσιν ἀναγγέλει Τούς λαούς δέ εἰς τό…

Η Τρισυπόστατη Έννοια του Ιερού

Ας εξετάσουμε λοιπόν εν συντομία στον παρόν αυτό άρθρο μας την τρισυπόστατη έννοια του λήμματος Ίερός  και θα κατανοήσουμε  πλείστα σημαινόμενα της Ελληνικής Ιεράς μας  Θεολογίας < Ιερός > Με το  επίθετο αυτό  της Ελληνικής γλώσσης  ἱερός -ά, -όν   επισημαίνεται σημαντικά: Α. Ο θεϊκός, αυτός που βρίσκεται εντός της θεϊκής προστασίας, που εμπνέεται από τον Θεό, o αφιερωμένος στον Θεό, o άγιος, o ιερός, σεπτός, αμόλυντος.…

Ύμνος Διός Άστραπαίου

Διὸς Ἀστραπαίου, θυμίαμα λιβανομάνναν Κικλῄσκω μέγαν, ἁγνόν, ἐρισμάραγον, περίφαντον, ἠέριον, φλογόεντα, πυρίδρομον, ἠεροφεγγῆ, ἀστράπτοντα σέλας νεφέων παταγοδρόμῳ αὐδῇ, φρικώδη, βαρύμηνιν, ἀνίκητον θεὸν ἁγνόν, ἀστραπέα Δία, παγγενέτην, βασιλῆα μέγιστον, εὐμενέοντα φέρειν γλυκερὴν βιότοιο τελευτήν.

Ο Χορός Στον Αρχαίο Κόσμο-Εισαγωγή

  Οι αρχαίοι Έλληνες από τα πρωταρχικά στάδια εμφάνισης του πολιτισμού τους έδωσαν τεράστια σημασία στην χορευτική πράξη[1]. Υπάρχουν άλλωστε μέσα στους ελληνικούς μύθους, και γενικότερα στην λογοτεχνική παράδοση, πλήθος αναφορών για τον χορό και τους χορευτές. Ενδεικτικά επισημαίνουμε ότι ο χορός αναφέρεται στον μυθολογικό ορίζοντα των Ελλήνων, καθώς περιγράφεται, ήδη από τις αρχές της κοσμογονίας τους. Πριν ακόμη δηλαδή εμφανιστεί το ανθρώπινο γένος, όταν…