Η Σιγή Οδηγεί στην Συνείδηση των θεών

 “Ο καθένας σύμφωνα με τα μέτρα της καταλληλότητας του υποδέχεται τη γνώση των θεών και την ενέργεια τους η οποία φθάνει μέχρις αυτούς. Και όταν  απαλλαγούμε από την σύνθετη αυτή κατάσταση μέσα στις νοήσεις μας, τότε μόνο θα αποκτήσουμε συνείδηση των θεών κατά την παρουσία τους με τρόπο ανεξάρτητο από τις μορφές, όταν θα αποδημήσουμε την φαντασία, και αυτά που φθέγγονται οι θεοί θα τα προσπελάσουμε γνωστικά μέσω…

Ορφικός Ύμνος Αιθέρος

Αἰѳέρος ѳυμίαμα κρόκον Ὦ Διὸς ὑѱιμέλαѳρον ἔχων κράτος αἰὲν ἀτειρές, ἄστρων ἠελίου τε σεληναίης τε μέρισμα, πανδαμάτωρ, πυρίπνου, πᾶσι ζωοῖσιν ἔναυσμα, ὑѱιφανὴς Αἰѳήρ, κόσμου στοιχεῖον ἄριστον, ἀγλαὸν ὦ βλάστημα, σελασφόρον, ἀστεροφεγγές, κικλήσκων λίτομαί σε κεκραμένον εὔδιον εἶναι. ΑΙΘΕΡΟΣ θυμίαμα, κρόκον Ω εσύ πού έχεις το υψηλόν κράτος του Διός πού είναι πάντοτε ακατανίκητον και έχεις μέρος των άστρων, του ήλιου και της σελήνης πού δαμάζεις…

Η Ωδή του Κύκνου

Σωκράτης προς Σιμμία –Αλοίμονο, Σιμμία είναι αλήθεια πως πολύ δύσκολα θα έπειθα τους άλλους, πως δεν θεωρώ συμφορά αυτό που τώρα μου έτυχε, όταν ούτε εσάς δεν μπορώ να πείσω, αλλά φοβάσθε μήπως τώρα βρίσκομαι σε πιο δύσκολη θέση από ότι στον προηγούμενο βίο μου. Και όπως φαίνεται, δίνω την εντύπωση πως είμαι κατώτερος από τους κύκνους στην μαντική, οι οποίοι, όταν αισθανθούν ότι πρέπει…

Τα Καρφιά της ψυχής

Κάθε ηδονή και λύπη, σαν να έχει καρφί, καρφώνει την ψυχή στο σώμα και την διαπερνά και γίνεται ένα με αυτό και τον αναγκάζει να νομίζει πως είναι αληθινά αυτά που παραδέχεται το σώμα. Επειδή συμφωνεί με το σώμα και χαίρεται για τα ίδια πράγματα με αυτό και γίνεται τέτοια, ώστε ποτέ να μην πηγαίνει καθαρή στον Άδη, αλλά πάντα να βγαίνει διαποτισμένη από το…

Κρόνος Νους- Δίας Κοσμική Ψυχή

Ο Ουρανός, ο αρχαιότερος από τους θεούς, συμβολίζει το Εν. Εκ του Ενός αποσπάται ο Νους – Κρόνος, ο οποίος διασπά την απόλυτη ενότητα της Πρώτης Αρχής, δίνοντας γένεση στο ιδανικό άπειρο, την ποικιλία δηλαδή των νοητών όντων(Πλωτίνος, Ενν. 5,8,13(7-11). Ο Κρόνος βρίσκεται μεταξύ του πατρός Ουρανού και του υιού Διός ο οποίος και τον δέσμευσε. Εντός όμως του Νοός παραμένουν τα νοητά παράγωγα. Ο…

Ορφικός Ύμνος Αθηνάς

           Ἀѳηνᾶς         ѳυμίαμα ἀρώματα        Παλλὰς μουνογενής μεγάλου Διὸς ἔκγονε σεμνή, δῖα, μάκαιρα ѳεά, πολεμόκλονε, ὀμβριμόѳυμε, ἄρρητε, ῥητή, μεγαλώνυμε, ἀντροδίαιτε, ἣ διέπεις ὄχѳους ὑѱαύχενας ἀκρωρείους ἠδ’ ὄρεα σκιόεντα, νάπαισί τε σὴν φρένα τέρπεις, ὁπλοχαρής, οἰστροῦσα βροτῶν ѱυχὰς μανίαισι, γυμνάζουσα κόρη, φρικώδη ѳυμὸν ἔχουσα, Γοργοφόνη, φυγόλεκτρε, τεχνῶν μῆτερ πολύολβε, ὁρμάστειρα, φίλοιστρε κακοῖς, ἀγαѳοῖς δὲ φρόνησις· ἄρσην…

Τι Εστί Ελληνική Θεολογία

«Η Θεολογία αποτελεί μία  έξις (πνευματικώς εδραιωμένη κατάστασις),  όπου, φανερώνει την ίδια την ύπαρξη των Θεών και διακρίνει το άγνωστο και ενιαίο Φως τους από την ιδιότητα όσων (δια της μεθέξεως)μετέχουν σε αυτούς, και παρατηρεί και αναγγέλλει, σε όσους αξίζουν αυτήν την μακαρία ενέργεια, η οποία και τους παρέχει όλα μαζί τα Αγαθά» Πρόκλος, Περί της κατά Πλάτωνα Θεολογίας Βιβλίον Ά 17,10-15. Εκδόσεις Κάκτος

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΣΕΙΡΆ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πλάτων, Απολογία Σωκράτους (Η δίκη του Σωκράτη): Πολύ σημαντικό κείμενο για την κατανόηση της “βιωματικής” λειτουργίας θεμελιωδών φιλοσοφικών εννοιών, όπως αυτή του “Γνώθι Σαυτόν”. Επίσης, ιδιαιτέρως σημαντικό έργο και για την κατανόηση της “Απορητικής Μεθόδου” του Σωκράτους. Πλάτων, Επιστολαί: Η αυτο-βιογραφία του Πλάτωνος. Πολύ σημαντικό έργο για την κατανόηση της συνολικής πορείας του Πλάτωνος, έτσι όπως ο ίδιος την αφηγείται μέσα από τις επιστολές του.…

Δίας – Νούς Τέλειος

 ΔΙΑΣ – ΖΕΥΣ Το όνομά του είναι διττό, όπου το Δίας δηλώνει την αιτίαν <<διά>> της οποίας έγιναν τα πάντα που είναι η πατρική του αγαθότητα, ενώ το Ζεύς την<< ζωογονία>> των πραγμάτων που τις πρώτες αιτίες τους μέσα στο σύμπαν ο δημιουργός συμπεριέλαβε εκ των προτέρων κατά τρόπο ενιαίο. (Πρόκλου Κρατύλος 101,20) Ο Δίας έλαβε την πιο υψηλή βαθμίδα της Δημιουργικής τριάδας, κατευθύνοντας από…

 Γενέθλια: Η  Αρχή του Άθλου

  Γενέθλια:  Η  Αρχή του Άθλου Η πανίερη ελληνική γλώσσα μας αποκαλύπτει με την υψίστης θεολογικής-εσωτερικής σημασίας λέξη Γενέθλια τα εξής: Γενέθλια : Γένεσις δηλαδή η  αρχή η εκκίνηση  το ξεκίνημα του Άθλου Και γι αυτό το λόγο γράφεται με ένα ν Δεν ετυμολογείται η λέξη Γενέθλια  από την λέξη Γέννηση που γράφεται με δύο ν που όπως γνωρίζουμε  νοηματοδοτεί την πράξη  της γεννήσεως Άρα…